1
Astrologia horoskopy is badanie z Celestial Body ruch. Astrolog?w wierzy? , ?e ruch Heavenly cia? jest bezpo?rednio zwi?zane z Lifestyle osoba fizyczna na Earth . So , w celu do przewidywania niedalekiej przysz?o?ci wydarzenia os?b na Earth , sprawy z cia? niebieskich musi be dok?adnie ocenione.